Mustafa, Qissas isbaniya muasira
Image

Qissas isbaniya mu’asira (Spanische Kurzgeschichten) 

 
Qissas isbaniya mu’asira (Spanische Kurzgeschichten)
Selected and translated from Spanish: Mayada Mustafa
Dar Al-Masar, Baghdad, 1990, Paperback, 3,- USD - Out of print